Vintov transportor fi 200

Същото с често използваните аксесоари за транспортиране и подаване на насипни материали са винтовите подавачи, наричани също транспортьори. Намираме го на практика във всеки дом, който произвежда сухи смеси, но не само. Местата, където се използват хранилки, са изключително морски, но е невъзможно да се изброят всички.

Подаващото устройство за винт е устройство, което се използва за транспортиране на различни видове прах, от много ограничени до зърна с висока гранулация. Благодарение на това реализациите му са много високи. В допълнение, допълнително предимство на този подход е фактът, че транспортирането на тези прахове също може да се движи хоризонтално, когато и от всички ъгли.

Има разделение на винтовите транспортьори на тръбни и коритови транспортьори. Първият от тях представлява по-голям капацитет и - като резултат - по-голяма ефективност. Що се отнася до коритните транспортьори, техният огромен плюс е фактът, че те позволяват на дъските достъп до конвейера, което е желателно в позиции, когато трябва да контролираме транспортния маршрут.

neoproduct.eu Member XXLMember XXL Естествен начин за впечатляваща дължина на члена за ново качествено изживяване и за двамата партньори!

При проектирането на винтови транспортьори се използва за всяка часова производителност. Правилно подбраните материали и специфичната конструкция гарантират дълъг живот на такова устройство и надеждност, дори при работа с тежки абразивни материали.

Ключът е, че винтовите транспортьори обикновено се правят заедно с други указания, дадени от клиента. Особено важно е дължината и размерът на устройството, но също така и местоположението на входа и изхода и настройката на ъгъла на наклон. Подсилените хранилки често се правят поради положението на чинията при особено тежки условия.

Популярен е голям набор от области, в които може да се използва споменатата фидер. Те могат да бъдат намерени и в бетонни инсталации, отоплителни пещи, както и в хранително-вкусовата промишленост. Много често те се вземат по време на обработка на зърно, например, за да го търсят или за по-голямо почистване. Винтовите хранилки също лесно се използват от животновъдите, които смесват и предлагат суха храна на животни.