Psihika v otslabvane

В условията на запрашеност на вещества с риск от експлозия е необходимо да се използват ATEX сертифицирани устройства и конструкции, проектирани и създадени заедно с ATEX информацията, приложима в регионите на ЕС.

На работа, в условия на прашене с прахове от боя, имах въглища или прах от органичен произход (напр. Дърво, необходимо е преди всичко да се осигури правилно обезпрашаване. Ефективното извличане на прах ATEX (atex прахоизсмукване успешно отстранява повечето от опасностите, но за да може да работи правилно, е препоръчително да се създадат правилно и евентуално добри технологични, технически и процедурни решения. Какви решения?

Отделяне на прах от ATEX по време на работаПри извършване на обезпрашаването на ATEX (в съответствие с европейските директиви се отнасят до:- използване на местни закрепвания, които да бъдат разположени в близост до източници, излъчващи експлозивна атмосфера;- редовно вакуумиране на повърхности, върху които се отварят праховите клъстери (за доказателства около металообработващите машини, към тази точка трябва да се вземат промишлени прахосмукачки,- добро заземяване на работните устройства и единствената система за извличане на прах, тъй като то може да причини електростатични заряди - заземяването предотвратява това- правилно изграждане на канали за отстраняване на прах и защита от ерозия,- използване на вентилатори, филтри и аксесоари за събиране на прах, проектирани в съответствие с ATEX информацията и тези, които могат да получат съответните сертификати.За най-пълна защита срещу експлозия, инсталациите за екстракция на прах ATEX си струва да се преоборудват с планове за пожарогасене (пожар и / или пожар в самите инсталации.