Programa za fakturirane na transportni uslugi

Програмата за фактуриране ви позволява да издавате различни видове фактури в бърз, функционален и адаптиран вид. Модулът Comarch ERP Optima Invoices е изключително полезен при работа. Благодарение на него е важно да се издават документи във всяка валута.

Това приложение е напълно синхронизирано с другите елементи на системата Comarch. Информацията се актуализира в своята цялост, което прави счетоводната услуга проста. Със съвети относно функционалността (опции за продажби и покупки, онлайн обмен на документи този елемент има най-добрата възможност на пазара сред ефектите от този модел.Допълнителен инструмент, който е специалният прозорец за продажби, ви позволява да представите всички знания и материали, свързани с даден клиент. Това е много удобно решение за счетоводителите. Освен това този проект е функция за печат. Той купува всичко това, че начинът да стане много по-лесно да бъдеш компания или предприятие и създава по-приятна работа.Програмата Comarch ERP Optima Invoices е идеална специално за посредствени и малки фирми, където счетоводният отдел не е чест и служителите се подпомагат от съвет и помощ. Само модулът за фактури е дейност като програма за записване и фактуриране, улеснява работата на хората и ограничава възможността за допускане на грешки. Програмата ви позволява бързо да издавате фактури с тяхната незабавна корекция и печат.Компютърен софтуер за фактуриране на Comarch ERP Optima ще закупи за: издаване на фактури за продажби и покупки, фискализация за физически дами, обработка на всички продажби в злоти и чуждестранни валути, издаване на корективни документи (корекции: количество, данни, стойност-цена, ставка на ДДС, отстъпка и др. покупка и продажба с избора на стандартни форми на плащане (превод, компенсация, парични средства, както и посочените от потребителя на софтуера и водене на регистър на услугите и партньорите.