Llojet e mikroskop

Eron Plus

Хирургическите микроскопи се използват за извършване на операции, които изискват голяма прецизност в малко поле на действие, поради което те са били използвани в медицински процедури в областта на офталмологията, стоматологията, отоларингологията и неврохирургията. След това операционният микроскоп не само стандартно оборудване за микроскопично търсене, използвано само за уголемяване на изображението, но и оборудване, което увеличава стереоскопията на изображението и дълбочината на полето. Операционните микроскопи се третират, наред с други в микрохирургията, която решава хирургичния метод на изграждане на методи за много ниски анатомични формации. Някои операционни микроскопи, използвани при микрохирургични операции, използващи вградената камера, също позволяват вярна документация на процедурите.Съвременните операционни микроскопи имат сложно противоречиво механично спиране на хирургичната оптика, последното поколение и подреждането съществува в коаксиално ксеноново осветление, автофокус, автобалансиране и вариососкоп. Множеството иновативни решения, използвани в новото поколение операционни микроскопи, минимизира риска от грешка при опасни животоспасяващи операции. Други операционни микроскопи са напълно автоматизирани и параметрите на тяхното съществуване могат да бъдат синхронизирани с работните училища на оператора, опериращ микроскопичното устройство по време на неврохирургична процедура. В днешно време учените подозират, че постоянният напредък в микроскопията ще позволи да се започне развитието на нанотехнологиите, които могат да намерят широко приложение в медицината на бъдещето.