Kolposkopiya kakvo e

В много промишлени предприятия и складове, които стават опасни за експлозия. Такава опасност възниква, когато в средата присъстват течности или твърди вещества, генериращи експлозивни газове, или които планират експлозивен потенциал, ако се смесят неадекватно.

Експлозивната атмосфера обикновено възниква, когато температурата в помещението е твърде висока или ако се появи електрическа дъга. Понякога има и риск от експлозия, ако на място се образува искра.

Специалните фабрики и промишлени магазини обикновено са добре защитени от експлозии, но понякога няма идея на места като бензиностанции, където рискът от експлозия често е причинен от хората, които са там - необучени, случайни, изпускащи цигари в зоната на риск от експлозия.Специалната защита от експлозия трябва да бъде разширена не само над бензиностанциите, но и на летищата, пречиствателните станции и на фона, където мелниците за зърнени култури се опознават. В корабостроителниците все още съществува опасност от експлозия, за която не всички знаем.

Горепосочените места се съдържат в акт, който изисква разширяване на специална защита от експлозия. За да работят законно, собствениците и хората, които управляват такива места, трябва да покажат, че притежават сертификати като сертификати за ЕО изследване на типа и много други.

Повечето разпоредби, регулиращи защитата от експлозия & nbsp; се организират от Европейския съюз, което означава, че регламентите естествено се прилагат към нашето благополучие от момента на присъединяването ни към Общността.Всеки собственик на съоръжение с риск от експлозия трябва да демонстрира точно в доклада спецификата на мястото, както и да покаже възможни сценарии на ситуации, в които може да стигне до експлозията.