Kasov aparat za igra

В началото си струва да се добави това, което брои обслужването на касовите апарати: фискализация на касовия апарат, необходимите технически прегледи, всички ремонти, извършени в рамките на гаранционния срок и след изтичане на гаранцията, както и необходимите операции по поддръжка. Освен това фискалният касиер плаща за записите за сервизна работа и съобщава фискализирането на касовия апарат на САЩ.

Фискалните касови апарати предлагат допълнителни услуги на своите потребители: обучения в областта на касовите услуги, както и бележка в удобното програмиране на търговски наименования и цени на PTU.

По време на периода на задължителните технически проверки сервизният техник извършва следните действия:- оценява състоянието на печатите на касовия апарат, тяхното съгласие с вписванията в служебната документация и служебната документация,- проверява програмата на касата, нейната опция, спазването на вписванията в касовия апарат и сервизната документация,- проверява правилността на работата на касовия апарат, особено в рамките на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на жилището на касовия апарат, фискалната памет, дънната платка и фискалния модул по отношение на такъв със строителни списъци,- проверява коректността на дисплея на потребителя,- резултатът от прегледа заедно с резервациите се вписва в сервизната книга.

Trivia:1. Необходими технически прегледи трябва да се извършат и когато ползвателят на касата прекрати ролята си или по една причина е престанал да регистрира хода на фискалната сума, но не е регистрирал касовия апарат.2. По време на техническия преглед се вземат предвид преди всичко тези структурни компоненти на касовия апарат, които са отговорни за записването на движенията и какви неправомерни действия биха могли да засегнат краткото изчисляване на данъците. Така, по време на прегледа, сервизният техник не търси грешки, които насочват касиера, нито проверява, или нови фактори на оборудването, като механизма, отговорен за печатането, захранването - те работят добре. Разбира се, клиентът може да поиска от техник да провери състоянието на касовия апарат и да промени повредените елементи, но след това нещата ще бъдат извършени извън техническата проверка.