Kasov aparat tsena

Фискалната разписка е доказателство за покупки, извършени в бизнеса. Това ни помага да проверим дали плащането от магазините е всъщност съгласувано с изчисленото в касата, благодарение на което можем да подадем евентуална жалба в интерес. В допълнение, разписката ни дава преглед на изразходваните пари, което го прави много лесно да се грижат за разходите ви.

В разписката има редица важна информация, която не е непременно свързана с закупените продукти или техните стойности. И единствената от най-важната информация, която касетата elzab alfa & nbsp; отпечатва върху епизода, е името на данъкоплатеца, който причинява бизнеса, и адреса на седалището му. Друга информация е точката за данъчна идентификация, датата и часа на разпечатката на разписката и номерът на касата и касата. Познаването на факта на номера на касата е особено важно, ако се изисква да подадем жалба за даден продукт. Paragon е изключително важно доказателство за продажбите не само за мъж, но и за продавача и данъчната служба. Благодарение на факта, че касовият апарат регистрира продажбата на всяка стока, по-трудно е да се скрият продаваните стоки и по-трудно да се избегне плащането на данъци по този начин. Министерството на финансите взе окончателните решения, които задължават повече групи професии да изградят разписка. И разбира се, това са например фризьори и таксиметрови шофьори. Винаги трябва да се отбележи, че всяка година се въвеждат железниците и задължението за използване на фискални касови апарати може да бъде отговорно за следващите отрасли. Друго задължение, което почива на предприемача, който използва финансовите касови апарати, е да съхранява копие от разписките. Тогава в одита на данъчната служба се посочва успехът. Докато не е било дълго време да се съхраняват хартиени копия на касови бележки, днес е възможно тези копия да се съхраняват на специални карти с памет, което означава, че имат много по-малко място. Собственикът на устройството е отговорен за нормалната проверка на касовия апарат и ако устройството се провали, то трябва да се преобразува в определен касов апарат възможно най-скоро. Документът, потвърждаващ покупката, е изключително значителен и все пак трябва да го вземем с нас. Това често не е добро доказателство за покупка, което ще бъде особено важно, когато се оплакваме от закупения продукт.