Kasov aparat na vnoski

Получаването от фискалния касов апарат novitus lupo също е изключително валидно както за инвеститора, така и за човека. Перфектните са длъжни да издават такива бележки за продажбите, последните винаги трябва да вземат касова бележка със себе си.

За съжаление, повечето от нас на разписки не обръщаме по-достойно внимание, което в повечето случаи може да има тежки последици. Колко дълго трябва да съхраняваме такива разпечатки от касови апарати и под какви форми те могат да ни бъдат полезни?

При успеха на предприемачите въпросът е доста прост. Те трябва да съхраняват копия от разписки в продължение на 5 години - в случай на одит от данъчната служба. Защо документ за клиент?Този малък лист хартия в повечето случаи може да бъде колосален. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем как правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Той се отнася главно към настоящите форми, в които искаме да рекламираме закупените стоки или да ги дадем и за да съберем парите си. В този случай продавачът ще изисква от нас да покажем разписка, потвърждаваща заявената транзакция. Колко време трябва да имаме, когато получим касова бележка при изграждането на жалба? Ако купуваме хранителни стоки, можем да съобщим за проблеми, свързани с тях, в рамките на 3 дни. Трябва да съхраняваме тези разписки много по-дълго, които представляват документи за закупуване на дрехи, обувки, мебели или електроника. Тук законът ни предоставя до 24 месеца, за да намерим функцията и да подадем жалба. Разбира се, ако нямаме разписка, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-голям е броят на рекламираните стоки, толкова по-големи са загубите, свързани с липсата на документ, потвърждаващ подобни продажби.

Затова нека си припомним разписките, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Нека също така да обхванем такива документи по нормалния начин. Можем да направим пликове, в които ще събираме разписки в хронологична организация, можем да предоставим специална кутия за това задължение. Важно е документът, потвърждаващ подготвените от нас договори, да бъде защитен, стига той да може да стане основа за подаване на жалба.