Individualna meditsinska praktika

Замърсяването с прах е ежедневна реалност във всяка, дори най-малката фабрика. Разбира се, навсякъде, където работят се свързват с огромно количество по-лек и по-голям прах, отвън се монтират вентилатори и системи за евакуация на замърсен въздух.

Например, в къщи, фокусирани върху обработката на дърво или камък, би било невъзможно да останат в постоянно прашни помещения, дори в маска, която предпазва лицето от получаване на прах за дишане и уста. Ето защо механичната вентилация на въздуха е единствената, защитата на нейния тип е допълнителна, а филтрацията на най-малките частици замърсяване на въздуха е друг въпрос, за който трябва да се погрижи всеки предприемач, който цени себе си и хората.

Системата за събиране на прах е нова система за събиране на прах, предназначена за всички индустрии. Той работи добре и в стоманолеярните заводи, в заваряващата промишленост, както и в преработващата промишленост, независимо от частта. Филтрацията на въздуха е полезна във всяко производствено предприятие, в което се препоръчват машините - често при механична обработка на суровината те създават замърсяване с прах, което може да бъде лошо, когато попаднат в тялото ни. Колко не оценяваме ролята на филтрите в живота си, можем да предложим доказателства, като направим прост експеримент с лакмусов тест, изследващ съдържанието на чешмяна вода преди и след филтриране. Дори и утайката, която се натрупва върху филтърния патрон на електрическата кана, трябва да ни дава храна за размисъл за това колко замърсители са поканени в друга система, ако не се филтрира. В случая с въздуха има също толкова важно - и още по-важно - защото молекулите, които се движат във въздуха, не виждат и не се чувстват, но можем да предадем техните фатални продукти на полското здраве, когато в продължение на много години всеки ден вдишваме парите на машините, където работят във фабриката. ,

Филтрите за въздух, доставяни в системите за обезпрашаване, засягат същия принцип като този в каната. Те винаги са по-точни, защото целта на филтрацията е по-добра и разпръсната във въздуха. Имаме избор от различни системи по отношение на вида замърсяване, което живее в полския индустриален офис.