Fiskalen printer vmesto kasov aparat

По силата на наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. всеки касов апарат и фискален принтер трябва да имат технически преглед на всеки две години. Собственикът на касата, който не направи този формуляр, се наказва. Първата последица е искането на данъчната служба за възстановяване и законна лихва, която се начислява от деня на извършване на нарушението. Второто наказание е глоба, която може да достигне до 500 PLN. Заслужава да се спомене, че потребителят е този, който е важен за спазването на срока за преглед, така че потребителят изисква да има дата на контрол.Какво наистина проверява сервизният техник?

https://neoproduct.eu/bg/inovativna-hranitelna-kozmetika-za-pleshivost-za-m-zhe/

Е, наименованието „технически преглед“ в текста на финансовите каси не е подвеждащо. Защо? Защото по време на одита се изследват само онези сегменти от касата, които гарантират записване на оборота. Сервизният техник не търси неизправности, които могат да повлияят на функционалността на целия касов апарат, вместо това се съсредоточавам само върху споменатите части, също и техните елементи, чиято неизправност може да има престижа при изчисляване на дължимия данък.

Какви са разходите за преглед на касов апарат?За прегледа на целия касов апарат, заедно с мнозинството, той обикновено обхваща между 100-300 PLN.

Колко струва такъв преглед?Прегледът работи за около час, максимум два часа, така че иска в центъра от сервизен техник. Абсолютно не е нужно да завеждаме касата си в услугата, вместо това можем да поискаме отговорните за извършване на този метод да стигнат до нашата компания, там е последната, която се брои като допълнителна услуга, поради което налагаме допълнителни такси. Струва си да припомним, че за извършване на одита е необходим само техник, въведен в сервизната работа. Това се дължи на факта, че всяко действие, подготвено от сервизен техник, трябва да бъде въведено в сервизната работа. Тези записи биха искали да бъдат видими, потвърдени с подписа на служител на фирмата и подпечатани с неговия печат.Грижата за тази форма е изключително важна, тъй като разходите за тази дейност не са огромни, а моментът за провеждане на техническия преглед не трае дълго.