Elektronni mikroskopi

За тези, които не влизат в данъчната служба чрез касовия апарат, книгата няма да е от по-голямо значение. Въпреки това, тези, които решат да станат ватовци, или да продават повече продукти и да продават услуги, виждайки ги чрез фискален касов апарат като нерезидент, ще съхранят такава книга на определено място. Трябва да помислите за факта, че сте загубили служебния регистър на касовия апарат, което би било сериозно последствие за инвеститора. По-специално, те ще запазят значението си, когато бизнесмен се опитва да прикрие такова обстоятелство както пред обслужващото дружество, така и пред данъчната служба.

Книгата за услуги е от съществено значение, защото съдържа всички видове прегледи и промени. Понастоящем на платформата на текстовете от уебсайта представителят на данъчната служба може да определи дали бизнесменът е водил записи правилно или не. Така че, ако се загуби или книгата с услуги е повредена, не се колебайте да уведомите офиса за този инцидент. Той се откроява не само за да докладва факта, че книгата е била изгубена, но и да посочи как е била последно получена. Последното обаче не завършва със задълженията, които предприемачът трябва да има в тази форма.

Важно е, дори след като съобщите за загубата на офиса, да се обадите на фирмата на касов апарат, нов филтър, който да обслужва и да прегледа касовия апарат. Нейният жител ще ни даде дубликат. Както беше отбелязано, от такава компания се изисква да издаде резервно копие на книгата. Но ако на повърхността на годините, която получава от услугите на различни сервизни компании, тя трябва да бъде създадена с последната, че дубликата на книгата може да липсва. Най-добре е този запис да се съхранява така, че той винаги да се вижда на сигурно място, не може да бъде взет, независимо от това, дали всеки има достъп до него.

В случай, че представителят на данъчната служба установи, че има нередности в дубликата, то със сигурност е необходимо да се създаде, например, необходимостта от връщане на концесията, предоставена за закупуване на касов апарат. Освен това, ако самият предприемач реши да се установи с офиса като платец на ДДС, след такъв случай се е случило така, че той ще трябва да освободи от такава операция да води записи.