Chek na platetsa eu

Провеждането на нашия бизнес изисква много интерес, както и разпознаване на модела в мисли, свързани с правни разпоредби. Особено заслужава да се обърне внимание на тези, които се свързват със системата на припокриване със Заглавието на държавното съкровище. В началото, когато поемате собствен бизнес, често има голям избор по отношение на това как да плащате данък.

В крайна сметка, такава ситуация, която се променя, ако собственикът на компанията реши това. Той може да се обърне към съда, че най-рентабилният начин за неговото отчитане с данък ще бъде този, който оперира ДДС. Това и трябва да направите правилните документи и да ги изпратите на конкретен клон на данъчната служба. Освен това ще е необходимо да се легализира фискалното устройство, което смесва както разходите, така и крайните срокове. Дори преносим касов апарат изисква предприемачът да подаде съответното уведомление до ръководителя на компетентната данъчна служба.

Освен това, лицето, което реши да стане платец на ДДС, трябва да е наясно с последното, че от момента на инсталиране на касовия апарат, записите изискват да бъдат убедителни изключително стриктно. Така че има значителна тежест, особено по отношение на физическото, защото целият период трябва да бъде поискан, така че всяка покупка и цялата продажба на продукта да бъдат регистрирани и включени в разпечатката от фискален принтер. Също така трябва да се помни, че можете да станете платец на ДДС и ако преминете определен финансов праг, съчетан с годишния ви доход. В тази форма предприемачът, който желае да не желае, трябва да върне декларация, в която ясно се посочва, че той е платец на ДДС от даден цикъл на сетълмент.

Що се отнася до узаконяването на самия касов апарат, той трябва да помисли за настоящата процедура. В номера на поръчката искате да инсталирате касов апарат в данъчната служба, като посочите броя на устройствата, които искате да инсталирате, както и помещенията, в които ще ги заплатите. На второ място, фискализацията се осъществява, което означава, че всички инсталирани касови апарати се синхронизират една с друга по отношение на времето, когато и софтуерът, инсталиран в тях. На последно място, важно е да се провежда такова производство в присъствието на лице, което ще свърже тези устройства, за да се гарантира, че тази дейност е била извършена и че е била извършена правилно. След като тези дейности бъдат извършени, можете да се присъедините към използването на касови апарати като платец на ДДС.