Arboretum v wojslawice

Въпреки че Дени ąląsk пострада изключително много по време на второто културно приключение, в настоящия квартал най-накрая бяха солени значителни останки от историческите му наематели. Едно от сегашните куриози, което във фразеологията гони след последния нормален съвет, за да предложи някакво ураганно внимание, е арборетът в Wojsławice. Това е сензационна позиция, която впечатлява със своеобразна колекция от растения, значителна сценография и генеалогия. Трябва да се помни, че настоящето е изоставено сред уникалните долносилезийски дворни градини, които неочаквано успяха да достигнат до родните периоди. Защо? Настоящата среда беше опияняваща. Сянката на по-големи убийства в полевата задача и желанието на дендролозите - това са факторите, благодарение на които живописният дендрологичен парк в момента съществува истинска скорост на много приключения. В името на природата това класическо поле изчезва и се стреми да се отпусне от ежедневните интереси в красива природа. Wojsławice е заедно необичайна обстановка за последовател на дадена дисциплина, докато един арборетум съществува с изключително важен училищен експонат, подплатен с Вроцлавския университет. Лесното носене е доволно от промяната, че сегашният парк беше една от най-актуалните забележителности в департамента Долна Силезия.