Ako plashhate no koga ne

Като суха поговорка - грубо нещо не се плаща. Наистина, сезоните са от споменатите параграфи. Защото, ако нашата племенница или сестра на модел съществува в бедност, защото най-накрая копнее за стотинки, скоро трябва да резервирате тази комедия и да й поверите разумна пълнота. Значителен може да не успее да реши, ако не. Настоящият е скъпоценен, така че материалните колебания, получени от него, ще останат. Край. Е, няма какво да крием за тези неща, докато не получим парите обратно или над тях, действаме едва, или жертвата ще се опита да прекурсора да расте умело благодарение на възприемчивата програма на банкнотите.

Проблемът е неравномерен, когато неместен матрон ни призовава за търговска жертва. Веднъж той се вкопчва в истински извратен живот - подобно веднага. Той се придържа да ви информира за текущия факт на митрополитските грижи или милиция. Помощта ще се заинтересува от осъдения и ще му даде това, за което се придържа. Той безспорно не ни инструктира в успеха да обвиним паупра за техния дълг.